August 8

0 comments

Diana Moret, ens parla del projecte COWORKATION

By Umberto

August 8, 2017


Diana Moret, ens parla del projecte COWORKATION, que ahir es presentava a Santa Coloma de Farners. Coworkation funciona com una “companyia de viatges” creada per millorar la productivitat i el creixement empresarial, sota una fórmula del tot innovadora en què es barregen vacances i feina.

Umberto

About the author

Leave a Repl​​​​​y

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Direct Your Visitors to a Clear Action at the Bottom of the Page